Sertifikalarımız

  SERTİFİKALARIMIZ

  TSE (HYB) - (Hizmet Yeterlilik Belgesi)

  Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.


  Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

  SATIŞ SONRASI HİZMETLER SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.


  ISO - 9001

  ISO 9001:2008 Standardı, 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde), 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde), 1979’da BS 5750(İngiltere’de), 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından), 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından), 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı.


  CE-Certificated

  CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.


  ISO - 10002

  ISO 10002:2004; karlılık, gelirler ve müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş standardıdır. Müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler ve etkileşimler kurulması için, ISO 10002:2004 mutlak gerekliliklerden biridir. Şirketin potansiyel ve var olan müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Müşteri beklentilerinin ötesine geçmekte, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir.


  ISO - 14001

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelerin çevreye verdikleri zararların sistemsel olarak azaltılması ve mümkünse kaldırılması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, çevresel atıkların en aza indirilmesini amaçlayan bir yönetim modelidir.
  ISO 14001 belgesi de kuruluşun yaptığı faaliyetlerde uygunluk yükümlülükleri çerçevesinde çevreye verdiği zararı minimize ettiğini, doğal kaynak tüketimini azalttığını ve çevre performansını sürekli iyileştirdiğini gösterir.